اطلاعات بیشتر

سلامتی

پوشش هزینه‌های دندانپزشکی فرزندان خود، دسترسی داشته باشند. این اولین قدم در برنامه ما برای ایجاد یک برنامه مراقبت ازهزینه‌های دندانپزشکی در سراسر کانادا، برای کسانی است که بیشتر به آن نیاز دارند.

دانش آموزان

دانشجویان – از 1 آوریل 2023، ما برای کمک به فارغ التحصیلان اخیر در بهترین شروع در حرفه خود و ساختن آینده خودرا، برای همیشه سود وام های دانشجویی و کارآموزی فدرال را حذف کرده ایم

توان مالی

توان مالی – ما اعتبار مالیات کالا وخدمات را به مدت 6 ماه دوبرابر کرده ایم تا کانادایی های واجد شرایط را در مواقعی که بیشتر به آن نیاز دارند، پشتیبانی کنند

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail